Pojistné události

Jako smluvní partner všech českých pojišťoven a autorizovaný servis, nabízíme komplexní řešení pojistných událostí u vozidel všech značek.

S naší pomocí Vám odpadají veškeré starosti!

Řešení pojistných událostí v našem servisu

 • Asistence na místě dopravní nehody (sepsání záznamu o dopravní nehodě, odhad výše škody, odtažení poškozeného vozidla, odvoz účastníků z místa nehody)
 • Nahlášení pojistné události a kompletace dokumentů
 • Zajištění prohlídky poškozeného vozidla pro pojišťovnu
 • Zapůjčení náhradního vozidla po dobu řešení pojistné události
 • Oprava vozidla
 • Ukončení pojistné události a finanční vyrovnání

Kdo hradí likvidaci pojistné události?

V případě nezaviněné dopravní nehody vzniká poškozenému u pojišťovny viníka nárok na úhradu všech nákladů spojených s likvidací škody (odtah, oprava vozidla a zapůjčení vozidla náhradního).

Pokud se jedná o nehodu zaviněnou, střet se zvěří, poškození vozidla neznámým pachatelem nebo poškození čelního skla, lze úhradu čerpat z havarijního pojištění, případně doplňkových připojištění.

Potřebné dokumenty, bez kterých to nejde:

 • Protokol od policie – pokud byla šetřena
 • Sepsaný „Záznam o dopravní nehodě
 • Devinkulace (pokud je vozidlo na leasing)
 • Kopii VTP – velkého technického průkazu
 • Kopii ŘP – řidičského průkazu

Užitečné informace k vyřešení autonehody:

Počátkem roku 2009 vešel v platnost nový zákon, který upravuje povinnost volat k dopravní nehodě policii. Nově je ustanoven limit výše škody 100.000 Kč. Pokud je tento limit přesáhnut, je nutné zavolat policii. Pokud není policie volána, musí účastníci nehody vždy sepsat jednotný evropský formulář: „Záznam o dopravní nehodě“ a pořídit základní fotodokumentaci.

Postup při dopravní nehodě:

 1. Neprodleně zastavit auto
 2. Obléci reflexní vestu
 3. Zabezpečit místo nehody tak, aby ostatní účastníci silničního provozu mohli i nadále pokračovat
 4. Zapnout varovná světla
 5. Umístit výstražný trojúhelník
 6. Samozřejmě pokud je někdo zraněn, volá se okamžitě záchranná služba

Kdy volat policii:

 • Dojde ke zranění nebo usmrcení osoby
 • Hmotná škoda na vozidle nebo i na přepravovaných věcech přesáhne 100.000 Kč
 • Dojde k poškození nebo zničení součástí nebo příslušenství pozemní komunikace (tzn. značek, svodidel apod.) – v tomto případě výše škody nehraje roli, policie se volá vždy
 • Není v silách účastníků dopravní nehody, aby sami obnovili plynulost provozu
 • Dojde ke škodě na majetku třetí osoby
 • Pokud se účastníci nehody nedohodnou o podstatných okolnostech dopravní nehody

Pomůžeme vám

V případě řešení pojistných událostí nás neváhejte kontaktovat

Denis Kauf

Koordinátor pojistných událostí

777 200 497

Martin Mořický

Asistence při dopravní nehodě

774 200 480